مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های مصوب داخلی)
سال:1381 | تاریخ پایان: 1381

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

111

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تدوین برنامه دوره آموزشی تربیت مدیر و ناظر پروژه

شماره مسلسل

نویسندگان

ژیلا-صدیقی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 اجرای مطلوب و بهینه یک پرژه مستلزم هدایت، نظارت و رهبری توانا و کارآمد است. متاسفانه هیچ یک از رشته های تخصصی دانشگاهی منتهی به تربیت مدیر جامع الشرایط و واجد مهارت های عملی نمی گردد. برگزاری دوره آموزشی برای تربیت مدیران و ناظران پروژه، از یک سو موجب اعمال مدیریت صحیح و برنامه ریزی و افزایش کارایی و بهره وری شده و از سوی دیگر، موجب حفظ و جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه های ملی به علت مدیریت ناکارامد می گردد. برای این دوره آموزشی مراحل مختلفی در نظر گرفته شده است. افراد متقاضی باید حداقل دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های علوم پزشکی و بهداشتی بوده و در آزمون سطح بندی شرکت نمایند. واحدهای درسی به دو دسته: پیش نیاز و واحدهای اصلی تقسیم می شوند. بر اساس نتایج آزمون سطح بندی، لزوم گذراندن واحدهای پیش نیاز مشخص می گردد. دوره آموزشی مشتمل بر واحدهای نظری (9 واحد)، کارورزی (6 واحد) و واحد عملی (یک واحد) و مجموعا بالغ بر 270 ساعت است. واحدهای نظری عبارتند از: اصول مدیریت، مدیریت نیروی انسانی، مدیریت پروژه، مبانی اقتصاد، اصول بازاریابی، قوانین کار، روش تحقیق و کامپیوتر. ظرفیت پذیرش هر دوره 40 نفره است. روش ارزیابی میزان موفقیت شرکت کنندگان بر پایه ارایه طرح پیشنهادی، آزمون انتهای دوره و ارزشیابی میزان موفقیت شرکت کنندگان بر پایه ارایه طرح پیشنهادی، آزمون انتهای دوره و ارزشیابی دوره کارورزی خواهد بود. کارفرما: سازمان همیاری و اشتغال فارغ التحصیلان

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID