مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی)
سال:1394 | تاریخ پایان: پاییز 1394

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

169

دانلود:

25

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی و توسعه مفاهیم برنامه راهبردی و عملیاتی در نظام سلامت

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 برنامه بیانی روشن, مستند و مشروح از مقاصد و تصمیمات است. در دنیای امروز, وجود برنامه بخاطر در دست داشتن یک سند کتبی در مورد فعالیتهایی که می باید انجام پذیرد و آگاهی افراد ذیربط از وجود چنین سندی و همچنین پی ریزی اهداف و مقاصدی که بتوان پیشرفت کارها را در مقایسه با آنها مورد سنجش و ارزشیابی قرار داد ضروری به نظر می رسد. درک مشترک اعضاء سازمان از مفاهیم برنامه برای اجرای برنامه در سازمان ضروری است چنین شناختی باعث نوآوری و خلاقیت می شود, همچنین تفاهم ایجاد شده مدیران و کارکنان در سطح ستاد و سطح صف باعث تعهد آنان به برنامه/ احساس مالکیت آنان نسبت به سازمان و برنامه ها و کاهش مقاومت در مقابل تغییرات می شود و حاصل آن بینش و شناخت مناسب از عملکرد سازمان و کارکنان, پتانسیل تفویض اختیار را در سیستم بالا می برد. لذا یکسان سازی مفاهیم و به دست آوردن دانش اولیه لازم جهت توانایی در تعامل و بهره مندی از رویکردها, ابزارها و روشهای برنامه ریزی در سطح سازمان ضروری است. این طرح سعی دارد با فراهم نمودن دسترسی آسان و سریع کارگزاران نظام سلامت و دانشجویان علوم سلامت به مفاهیم برنامه در بخش سلامت موجب بهبود درک و همسوسازی مفاهیم برنامه شده و از این طریق بستر ارتقاء برنامه ریزی و کاربرد بهینه برنامه را در سازمان ها فراهم سازد. در این مطالعه از روش های مطالعه کتابخانه ای و مطالعه کیفی در طی مراحل متوالی استفاده شد. در طی مطالعه کتابخانه ای بررسی, استخراج و دسته بندی مطالب در راستای دستیابی به اهداف مطالعه انجام شد. در طی مطالعه کیفی از نوع نشست تخصصی با حضور برخی از متخصصان و فعالان در حوزه مدیریت و برنامه ریزی سلامت تحلیل مطالب و استخراج و استنتاج مفاهیم به صورت کاربردی انجام شد. هم چنین سیاستهای تدوین و ارائه مطالب تعیین شد. بر اساس اهداف اختصاصی طرح مطالب مربوط به "برنامه" از متون تخصصی مورد بررسی, استخراج شد. در نشست کارشناسی مطالب مورد بررسی قرار گرفت و سیاستهای تدوین و نحوه ارائه مطالب به شرح ذیل تبیین شد. سیاست های تدوین مطالب: • تمرکز بر مطالب پایه • تمرکز بر خلاء های اطلاعاتی در کتب تخصصی سیاست های نحوه ارائه مطالب: • بیان مطالب در کمترین حجم ممکن • بیان مطالب در ساده ترین نحوه بیان با قابلیت استفاده برای تمامی کارگزاران نظام سلامت • به کارگیری از شکل و تصویر برای بیان مطالب • تدوین مطالب در قالب جزوه آموزشی بر اساس این سیاستها به منظور دستیابی به اهداف طرح موضوعات انتخاب شدند. عناوین موضوعات انتخابی در ذیل ارائه شده اند: • ضرورت و محدودیت های برنامه و راهکارهای کنترل آن • جایگاه برنامه و برنامه ریزی در مدیریت سلامت • مفاهیم کلیدی برنامه راهبردی و عملیاتی مورد نیاز سطوح مختلف مدیریت نظام سلامت • انواع فرآیندهای سازمانی و نحوه ارتباط آن ها در برنامه راهبردی و عملیاتی در سطوح مختلف مدیریت نظام سلامت • ارزیابی عوامل محیطی و درون سازمانی فعالان بخش بهداشت و درمان در سطوح مختلف سازمانی از فارغ التحصیلان رشته های گروههای پزشکی, پیراپزشکی و علوم بهداشتی می باشند که دانش و توانمندی موضوعات مدیریتی مستقیما در برنامه آموزشی آنان جای ندارد. از طرف دیگر بررسی متون تخصصی در این مطالعه نشان داد با وجود گستردگی اطلاعات و دانش موجود در خصوص برنامه ریزی بخش کوچکی از اطلاعات به موضوع برنامه و مفاهیم پایه و کاربردی آن می پردازد و به طور معمول این اطلاعات در کنار سایر مطالب ارائه شده است لذا لازمه دسترسی به این اطلاعات مطالعه حجم بالایی از کتب و منابع در زمینه برنامه ریزی می باشد. نتایج بحث گروهی مطالعه نیز بیانگر عدم همپوشانی مطالب متون تخصصی با نیازهای کاربردی و پایه کارگزارن نظام سلامت است. در سازمانهای گسترده ای چون بخش بهداشت و درمان درک مناسب از مفاهیم برنامه و ارتباط برنامه های سطوح مختلف در حفظ انسجام و پیوستگی فعالیتهای ستادی و صف موثر بوده و دستیابی به اهداف را به خوبی میسر می سازد. تدوین جزوه آموزشی بر اساس مطالب آماده شده در این مطالعه می تواند دانش اولیه لازم در خصوص برنامه را در اختیار کارگزاران نظام سلامت قرار داده و از این طریق نقش موثری در افزایش آگاهی و توانمندسازی آنان داشته باشد. هم چنین طراحی و اجرا مطالعات گسترده تر به منظور تدوین مطالب کاربردی و پایه مدیریتی به تفکیک موضوعات مختلف و نشر مطالب تدوین شده در مجموعه ای از جزوات آموزشی پیشنهاد می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی