مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی)
سال:1384 | تاریخ پایان: 1384

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

228

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی میزان آگاهی و بینش نسبت به طب مکمل و میزان استفاده از این خدمات در جمعیت شهر تهران

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

طب مکمل به گروهی از روش های تشخیصی و درمانی اطلاق می شود که خارج از آموزش های دانشگاهی (آکادمیک) آموزش داده شده و در درمان بیماران مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از این روش ها از هزاران سال قبل بطور سنتی مورد استفاده بوده است. از دهه های 1970 و 1980 این روش ها تحت عنوان طب جایگزین و سپس به عنوان مکمل های طب رایج نامیده شدند. استفاده از روش های طب مکمل به عنوان روش های درمانی رو به افزایش بوده اما همچنان استانداردهای این روش ها و چگونگی ارتباط آنها با طب رایج مبهم است. اهداف: تعیین میزان آگاهی و نگرش در خصوص طب مکمل و میزان استفاده از این روش ها / و تعیین برخی عوامل تعیین کننده در میزان آگاهی و میزان استفاده از روش های طب مکمل.روش مطالعه:  نوع مطالعه: مقطعی  (Cross- Sectional)مکان مطالعه: شهر تهران   زمان مطالعه: سال 1382 جمعیت تحت مطالعه: جمعیت شهر تهران (گروه سنی بالای 15 سال(نمونه گیری: به روش خوشه ای در جمعیت شهر تهران انجام شد.روش جمع آوری داده ها: داده ها توسط تکمیل پرسشنامه جمع آوری شدند.متغیرهای وابسته عبارت از روش های طب تکمیلی بودند. روش های طب تکمیلی مورد بررسی در این مطالعه, عبارت از انرژی درمانی, هومیوپاتی, طب سوزنی, هیپنوتیزم, یوگا, گیاه درمانی و مراقبه بودند. متغیرهای مستقل در این مطالعه عبارت بودند از: جنس, سن, سواد, شغل و وضعیت تاهلنتایج: در این مطالعه 4123 نفر تحت بررسی قرار گرفتند. 83.2% از جمعیت تحت مطالعه از یکی از روش های طب مکمل آگاهی داشتند. با توجه به رواج آگاهی از طب گیاهی, با حذف این روش از لیست روش های تحت مطالعه, 58.6% از جمعیت از یکی از روش های طب مکمل آگاهی داشتند.میزان آگاهی از هر کدام از روش های تحت مطالعه به ترتیب اولویت آگاهی از آنها عبارت بودند از:طب گیاهی (75.6%), طب سوزنی (4.36%), هیپنوتیزم (39.2%), انرژی درمانی (28.1%), یوگا (22.1%), مراقبه (5.3%) و هومیوپاتی (4.1%).42.2% از جمعیت تحت مطالعه از یکی از روش های طب مکمل استفاده کرده بودند. با توجه به رواج استفاده از طب گیاهی, با حذف روش طب گیاهی از لیست روش های مورد استفاده, 9.6% از جمعیت از یکی از روش های طب مکمل استفاده کرده بودند.میزان استفاده از هر کدام از روش ها به ترتیب اولویت استفاده از آنها عبارت بودند از: طب گیاهی (38.4%), انرژی درمانی (3.4%), یوگا (3%), طب سوزنی (2.7%), مراقبه (1.3%), هیپنوتیزم (1.2%) و هومیوپاتی (0.4%).نتیجه گیری: با توجه به آگاهی بالای افراد نسبت به روش های طب مکمل و میزان استفاده از این روش ها در جامعه, انجام تحقیقات منسجم در خصوص بررسی میزان اثربخشی و کارایی این روش ها و برنامه ریزی جهت استاندارد سازی آنها و تعیین جایگاه این روش ها در درمان بیماران و آموزش دانشگاهی امری ضروری و گریز ناپذیر است. بطور کلی, تایید و یا نهی استفاده از روش های طب مکمل باید مبتنی بر شواهد قابل قبول باشد. سیاستگذاران امر سلامت در راستای شناسایی و در دسترس قرار دادن روش های اثربخش و هم چنین پیشگیری از عوارض احتمالی ناشی از ارایه درمانهای نامناسب توسط افراد فاقد مهارت, باید بر اساس شواهد علمی اقدام نموده و قوانین متناسب, شیوه های مستند سازی اقدامات درمانی, شیوه های ارزیابی ارائه کنندگان و نظام آموزشی و نظام ارزیابی اثربخشی این روش ها را تعیین نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  صدیقی، ژ.، و مفتون، ف.، و کاظم، م.، و وحدانی نیا، م. (1384). بررسی میزان آگاهی و بینش نسبت به طب مکمل و میزان استفاده از این خدمات در جمعیت شهر تهران (142). (مراکز جهاد دانشگاهی). https://sid.ir/paper/788783/fa

  Vancouver: کپی

  صدیقی ژیلا، مفتون فرزانه، کاظم محمد، وحدانی نیا مریم سادات. بررسی میزان آگاهی و بینش نسبت به طب مکمل و میزان استفاده از این خدمات در جمعیت شهر تهران [Internet]. sid.ir. مراکز جهاد دانشگاهی: Iran; 1384 [cited 1384]. Available from: https://sid.ir/paper/788783/fa

  IEEE: کپی

  صدیقی، ژ.، مفتون، ف.، کاظم، م.، وحدانی نیا، م.،, “بررسی میزان آگاهی و بینش نسبت به طب مکمل و میزان استفاده از این خدمات در جمعیت شهر تهران,” Iran, مراکز جهاد دانشگاهی, 1384. Accessed: 1384. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/788783/fa


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID

  فایل موجود نیست