مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تهران | سال:1384 | تاریخ پایان: آذر 1384

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

74

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تدوین تجربیات و دیدگاه های کارآفرینان دانشگاهی

شماره مسلسل

نویسنده

سیدمحمد-مقیمی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 کلیه محققانی که از جنبه های غیراقتصادی، مطالعاتی در خصوص کارافرینی داشته اند، به ابعاد مختلفی از رویکرد فناوری در مقابل ویژگی ها، رویکرد تک بعدی با رویکرد اشیاء در مقابل فرایند و به علاوه به مفاهیمی از قبیل تفاوت های شرکت های کوچک در مقابل نوپا، شرکت های کوچک در مقابل شرکت های کارافرینانه، تفاوت های بین مدیر و کارافرین و شرکت های بزرگ در مقابل شرکت های کوچک، فرق بین کارافرینان و غیرکارافرینان پرداخته اند. تحقیقات مختلفی در مورد کارافرینان انجام شده تا از طریق ان کارافرینان از غیرکا افرینان تشخیص داده شوند. در این تحقیق برای اینکه تمام ابعاد دیده شود، موارد ذیل مد نظر قرار گرفت: 1- بر اساس شخصیت 2- بر اساس داده های جمعیت شناختی 3- بر اساس اینکه چطور محیط، دسترسی به منابع و ... بر کارافرینان اثر می گذارد. 4- بر اساس بحث و بررسی مسائل از قبیل فرایند سرمایه گذاری کارافرینان و ... 5- بهره برداری از تجربیات و دیدگاه های کارافرینان در سایر بخش ها 6- شناسایی عوامل پیش زمینه یا مقدم کارافرینان 7- شناسایی عوامل جلوبرنده یا تسریع کننده کارافرینان 8- شناسایی عوامل نیروبخش کارافرینان

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID