مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی
سال:1387 | تاریخ پایان: آبان 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,124

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی و تحلیل پیام های جهانی ادبیات فارسی سطح اول: شاهکارهای ادب فارسی (شاهنامه فردوسی، آثار نظامی، منطق الطیر عطار و کلیات شمس، مثنوی مولوی، گلستان سعدی و دیوان حافظ) (جلد اول)

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 ادبیات عموما می تواند بالقوه پیامی جهانی داشته باشد و ادبیات فارسی به دلیل ماهیت عمدتا انسانی و عرفانی خود, به صورت بالفعل پیامهای مشخص تری برای جهانیان دارد.ادبیات می تواند به عنصری فرا تاریخی تبدیل شود و از جرگه متنهای خاموش خارج گردد و ادبیات فارسی بنابر محتوای انسان شناسانه و تاکیدات عارفانه بر شناخت ابعاد مختلف و نیازهای گوناگون بشری و ابتنا بر معرفت شناسی و حکمت اشراقی, همیشه متنی گویا و غیر صامت و پیام دارنده برای انسان امروز است؛ انسانی که به رغم دستیابی به رفاه و پیشرفت خیره کننده, با بحرانهای عمیق وجودشناختی و چالشهای گوناگون معرفتی و روانی و ناامنی ها و پریشانی های ناشی از جباریت نهادها و قهاریت قدرت غیرقابل مهار فناوری و ثروت و انباشت توان هراسناک نظامی غوطه ور است و آرامش, اعتماد و اصالت صداقت انسانی و فطرت خدایی انسان در زیر بار چرخه تولید رو به تزاید ثروت و قدرت فناوری, فراموش شده و انسان چون موجودی که خویشتن را گم کرده به دنبال بازیابی خویشتن در حیرت و سردرگمی تکراری غوطه ور است و از همین رو ادبیات فارسی می تواند برای تخفیف این معضلات و بحرانها, پیامی نو و راهگشا داشته باشد زیرا که عموما حاصل تاملات و توغلات روحهای پاک و انفاس وارسته دانشی مردان و حکیمانی چون فردوسی و نظامی و نخبگان و بزرگان و عارفانی پاکباخته چون عطار, مولوی, سعدی و حافظ در حوزه ماهیت و ابعاد و ساحتهای انسانی و نیازهای انسان است.محدوده این تحقیق گزیده هایی از آثار شاهکار آفرینان چون فردوسی, نظامی, عطار, مولوی, سعدی و حافظ است, از جهت ضرورت انجام تحقیق این پژوهش از جمله عمیق ترین تحقیقات همسو و هم جهت با گفتمان انقلاب اسلامی در احیای میراثهای معنوی و گنجینه های ادبی و فرهنگی و آموزه های الهی ودیعه نهاده شده در میان ملت ما به شمار می رود.از حیث سابقه پژوهش, اگرچه ممکن است در آثار و تتبعات برخی از محققان و صاحبنظران به نحو پراکنده اشاراتی درباره اثرگذاری های ادبیات فارسی در آثار ادبی جهان در ادوار مختلف تاریخی در چارچوب نظریه ادبیات تطبیقی آمده باشد یا در نظرگاه و سخنان برخی از بزرگان درباره توان بالقوه و ظرفیت ادبیات فارسی و امکان اثرگذاری و داشتن پیام نو از دل این ادبیات برای انسان امروز دیده شود. این تحقیق با این رویکرد معین و محدوده تعیین شده بی سابقه است.روش این پژوهش در چارچوب رهیافت هرمنوتیک (Hermeneutics) در عین لحاظ داشتن اصول رویکرد بینامتنیت (intertextual) و منطق مکالمه متن طراحی شده و پیش رفته است.اجمالا نتیجه تحقق نشان می دهد که آثار بزرگانی چون فردوسی, نظامی, عطار, مولوی, سعدی و حافظ هر کدام به دلیل ابتنا بر بنیانهای عمیق انسان شناسانه و حکمی واتصال به تجربیات شهودی, پیامهایی راهگشا و ژرف بر جنبه های گوناگون بحرانهای بشر امروز دارند.دستاورد تحقیق نشان می دهد که همه آثار به صورت مطلق متناظر به همه بحرانهای بشر امروز پیام و سخنی تازه ندارند. بلکه فردوسی, از جهت ضرورت توجه به داشتن امید به آینده, ساحتهای والا و آرمانهای بلند انسانی, غلبه بر شکاکیت, پی افکندن شالوده آرمانشهر انسانی, غلبه بر پوچ گرایی, مبارزه با حرص و افزون خواهی بشر, ضرورت داشتن همت بلند, مقابله با ضعف نفس, نفی مسوولیت گریزی و خود محوری نظامی, از حیث ترجیح آرامش و صلح و انسانیت, آسایش و آرامش انسانها, نفی خشونت, هدف مداری هستی, لطیفه غیبی دانستن کائنات, امیدزایی و امید آفرینی, ضرورت باورمندی انسانها و ... عطار, از جهت توجه دادن به بدایت و غایت قدسی انسانی, غلبه بر بحران بی باوری, مبارزه با آسانی طلبی, مقابله با احساس ناامنی, نشان دادن راه خروج از کثرتها و تسبیتها و رسیدن به ساحت یگانگی و ... مولوی, از حیث وجود شناختی و هستی شناسی عاشقانه, اصالت گفتگو و تعامل با آدمیان, یافتن راه تعالی انسان, درک بنیادهای چیستی و کیستی آدمی, زیبا دیدن هستی, خوب دانستن انسانیت, روشهای پرواز روح, خروج از پلشتی ها و موانع زمین گیر ساز آدمی و ... سعدی, از جهت مقابله با بحران پوچ گرایی, مبارزه با بی معنا دانستن زندگی, نفی بحران از خود بیگانگی, بالا رفتن از پلکان خرد رحمانی برای وصول به جامعه ای سرشار از عقلانیت, اعتدال, تساهل, رفع تزاحم, امتزاج نیاز مادی و معنوی, مواجهه با فردگرایی و خودخواهی, توجه به تعلیم و تزکیه, مقابله با بحرانهای اخلاقی و گسست نسلی و ... حافظ, از دیدگاه پاکبازی و پاکخواری و وارستگی, دفع موانع شناخت حقیقت و نفی شهرت ستیزی, از جان مایه گذاشتن برای رسیدن به فضایل, رسیدن به مدارا و صلح و فرونهادن جنگها و منازعات ویرانگر, مقابله با نهادی نشدن انسان دوستی, مبارزه با بحران جزمیت گرایی, شتابزدگی, سرعت گرایی, بحران مصرف زدگی و بی معنا دانستن هستی؛ هر یک با تاکیداتی ویژه بر پیشگیری از وقوع بحرانهای معنوی و مادی بشر, حرفی تازه برای جهانیان و انسان مدرن به ارمغان گذاشته اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قبادی، حسین علی، شریف نسب، مریم، صدیقی، علیرضا، طاهری، قدرت اله، غیاث الدین، منیژه، فریارمنش، مسعود، گرجی، مصطفی، نیکوبخت، ناصر، رزمجو، حسین، صادقی، مریم، بزرگ بیگدلی، سعید، و قنبری، بخش علی. (آبان 1387). بررسی و تحلیل پیام های جهانی ادبیات فارسی سطح اول: شاهکارهای ادب فارسی (شاهنامه فردوسی, آثار نظامی, منطق الطیر عطار و کلیات شمس, مثنوی مولوی, گلستان سعدی و دیوان حافظ) (جلد اول). تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/788666/fa

  Vancouver: کپی

  قبادی حسین علی، شریف نسب مریم، صدیقی علیرضا، طاهری قدرت اله، غیاث الدین منیژه، فریارمنش مسعود، گرجی مصطفی، نیکوبخت ناصر، رزمجو حسین، صادقی مریم، بزرگ بیگدلی سعید، قنبری بخش علی. [Internet]. بررسی و تحلیل پیام های جهانی ادبیات فارسی سطح اول: شاهکارهای ادب فارسی (شاهنامه فردوسی, آثار نظامی, منطق الطیر عطار و کلیات شمس, مثنوی مولوی, گلستان سعدی و دیوان حافظ) (جلد اول). تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ آبان 1387. Available from: https://sid.ir/paper/788666/fa

  IEEE: کپی

  حسین علی قبادی، مریم شریف نسب، علیرضا صدیقی، قدرت اله طاهری، منیژه غیاث الدین، مسعود فریارمنش، مصطفی گرجی، ناصر نیکوبخت، حسین رزمجو، مریم صادقی، سعید بزرگ بیگدلی، و بخش علی قنبری، “بررسی و تحلیل پیام های جهانی ادبیات فارسی سطح اول: شاهکارهای ادب فارسی (شاهنامه فردوسی, آثار نظامی, منطق الطیر عطار و کلیات شمس, مثنوی مولوی, گلستان سعدی و دیوان حافظ) (جلد اول)،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، آبان 1387. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/788666/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری

  فایل موجود نیست