Start: 2/5/2023 1:45:27 PMEnd: 2/5/2023 1:45:28 PM >> 181

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی
سال:1379 | تاریخ پایان: مهرماه 1379

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

76

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تاثیر ادغام در نوسازی بخش توزیع (ویرایش نهایی)

شماره مسلسل

نویسندگان

فردین-یزدانی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 بخش بازرگانی در ایران دچار نوعی ناکارایی نهادینه است. این ناکارایی موجب می شود که کالاها و خدمات با هزینه های بالا و نامتعارفی به دست مصرف کنندگان برسد.یک نظام کارای توزیع می بایستی قادر باشد سه جریان را روان سازی کند: جریان انتقال کالا، جریان اطلاعات و جریان سرمایه. برای کارا نمودن نظام توزیع، راه حلهای مختلفی ارایه شده است. ایجاد فروشگاههای بزرگ و یا زنجیره ای یکی از این راه حلهاست. همچنین وارد شدن تولید کنندگان در امر توزیع به عنوان یکی دیگر از راه حلهای تغییر ساختاری بخش توزیع مطرح شده است. به این ترتیب دو راهبرد در بخش توزیع قابل ارایه است: اول) ادغام خرده فروشی های کوچک و تشکیل فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای. دوم) ادغام فرآیندهای تولید و توزیع کالا.به حرکت اول ادغام افقی و به حرکت دوم ادغام عمودی گفته می شود. براین اساس وجود دو جریان را می توان به عنوان ویژگی جریان نوسازی نظام توزیع نام برد. در یک نتیجه گیری کلی ادغام بنابر انگیزه های زیر انجام می شود: ترکیب سود، کاهش ریسک، به دست آوردن کارایی، افزایش قدرت بازار و رشد.به دست آوردن کارایی بواسطه عواملی همچون: کاهش هزینه های معاملاتی و افزایش سودآوری ناشی از حذف مراحل اضافی تولید و توزیع حاصل می گردد. در صورت انجام عمل ادغام، جریان سیال شفاف اطلاعات که تولید کننده از بخش توزیع دریافت می کند و همچنین کاهش هزینه های معاملاتی در مراحل انتقال کالا از محل تولید به توزیع موجب می شود که واحدهای اقتصادی، واکنش بهتری به نوسازی بازار نشان داده و به این صورت ادوار رکوردی از استمرار کمتری برخوردار باشند.کشورهایی مانند ژاپن و کره توانسته اند با سازماندهی فرآیندهای تولید و توزیع و ادغام آنها، به موفقیت زیادی دست یابند. در ژاپن بنگاههای مختلف تجاری، تولیدی و مالی در یک ائتلاف مشترک بنگاههایی به نام کی رتسو را ایجاد کرده اند. این بنگاهها تمامی مراحل تولید ناتوزیع را در داخل خود انجام می دهند و به این ترتیب عمل ادغام افقی و عمودی همزمان ایجاد شده است. ساختار بنگاههای کره ای که به چیال معروفند نیز مشابه همتایان ژاپنی است.نظام توزیع در ایران نیز دچار ناکارایی های زیادی است که نماد آن را می توان در تعداد بسیار زیاد واحدهای خرده فروشی و عمده فروشی پیدا کرد. این گزارش در حد یک گمانه زنی اولیه، راه حل کارا نمودن نظام توزیع را در تسهیل و روان سازی جریان ادغام عمودی دانسته است و سعی داشته که با ارایه مباحث نظری و تجارب جهانی پاسخی در خور به این مساله بدهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID

  فایل موجود نیست