مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی | سال:1387 | تاریخ پایان: دی 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

128

دانلود:

54

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی رقابت پذیری زنجیره عرضه زعفران با تاکید بر رویکرد اقتصاد هزینه مبادله

شماره مسلسل

نویسنده

هادی-امیری

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف این تحقیق ضمن بررسی رویکردهای مختلف به نقش هزینه های مبادله در رقابت پذیری اقتصاد ایران در فرایند جهانی شدن گرایش هزینه مبادله به ایجاد و تحلیل شاخص های رقابت پذیری را ارائه می دهد. علاوه بر این با استفاده از این رویکرد به مطالعه موردی هزینه های مبادله زنجیره عرضه زعفران و کشمش و ارتباط آن با رقابت پذیری این محصولات در بازارهای جهانی پرداخته است. این تحقیق در سه مرحله انجام شده است. مرحله اول بیشتر مطالعات کتابخانه ای بوده و مراحل دوم و سوم تلفیقی از مطالعات اسنادی و تحقیقات میدانی است. نتایج طرح در سطح کلان نشان می دهد که رقابت پذیری ملی چیزی جز بسترهای مناسب برای رقابت پذیری زنجیره های عرضه نیست. بنابراین محیط مناسب برای رقابت پذیری دائما و در تناسب با نیازهای زنجیره هایی عرضه متحول می شود. این مهم به اصلاح و کامل شدن شاخص های رقابت پذیری مرسوم یاری می رساند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID