مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تهران
سال:1375 | تاریخ پایان: مهر 1375

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

69

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

نگرشی بر روند چگونگی تهیه، تصویب و اجرای طرح های تفصیلی شهری

شماره مسلسل

نویسندگان

فرشاد-نوریان | محمد-شریف

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 برای تهیه مناسب طرح های تفصیلی، احتیاج به ضوابط و دستورالعمل هایی است تا دستگاه های تهیه کننده طرح و دستگاه های تصویب کننده و همچنین دستگاه های اجرا کننده طرح تفضیلی بر اساس آن به بهترین نحو عمل نمایند لذا تهیه چنین کتابی نوع کار و وظیفه هر بخش را مشخص می نماید. در این طرح ابتدا شناخت کاملی از طرح های تفصیلی شهری ارائه گردیده، سپس چگونگی تهیه، طراحی، تصویب و اجرای آن مورد بحث قرار گرفته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID