مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تهران
سال:1366 | تاریخ پایان: شهریور 1366

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

88

دانلود:

98

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

ساخت آجر (بلوک) غذایی از «ملاس» و «اوره» در ایران

شماره مسلسل

نویسنده

علی-نیک خواه

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 با توجه به کمبود مواد خوراکی دام ها و استفاده مطلوب از باقی مانده های زراعی موجود اقدام به اجرای طرح فوق گردید تا با یافتن ترکیب مناسب غذایی به خصوص در خشکسالی و مواقع کوچ فصلی و کمبود مواد غذایی در شرایط تغذیه روستایی، استفاده بهتری از باقی مانده های زراعی به عمل آید. در این طرح «ملاس» به عنوان بخش اصلی تشکیل دهنده بلوک ها به کار رفته و موادی از قبیل «کاه، سبوس گندم، پوسته برنج، ضایعات چای، آهک، سیمان، نمک و اوره» به مقادیر متفاوت به عنوان مواد غذایی، مواد شکل دهنده، مواد چسباننده و استحکام دهنده مورد استفاده قرار گرفتند. بلوک ها تحت شرایط معینی و به همراه تامین بخشی از جیره به وسیله یونجه و سیلوی ذرت مورد مصرف گاوهی بومی قرار گرفت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID