مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تهران
سال:1374 | تاریخ پایان: دی 1374

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

109

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

پی جویی و اکتشاف سنگ های تزیینی «استان ایلام»

شماره مسلسل

نویسندگان

سعید-میرزایی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 این طرح به منظور بررسی وضعیت پتانسیل های موجود سنگ تزیینی در «استان ایلام» تعیین پتانسیل های اقتصادی استان، ایجاد اشتغال و رفع احتیاجات منطقه با توجه به روند رو به رشد توسعه استان انجام پذیرفته است. نظر به این که تنها «سازند آسماری» محور اصلی بررسی های اکتشافی بوده، رخنمون های این سازند در استان به چهار بخش تقسیم شد و مناطق زیر برای مطالعات نیمه تفصیلی پیشنهاد گردید: 1- گرمه برای بهره برداری مناسب بوده و هم اکنون مورد بهره برداری آزمایشی قرار دارد. 2- ارتفاعات قلاچه در مناطق زنجیره علیا و … 3- قسمت غربی ارتفاعات بانکول مانند بند سرایوان 4- علی آباد و کلی کلی 5- قسمت های جنوبی ایلام مانند ابهر بلا و احتمالا تنگ تومپلی.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID