مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تهران | سال:1386 | تاریخ پایان: اردیبهشت 1386

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

108

دانلود:

118

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی عملکرد سازمان ها و دستگاه های متولی اشتغال در کشور

شماره مسلسل

نویسنده

سعید-صفری

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 اهداف طرح عبارت اند از: شناسایی وضعیت موجود سازمان ها و نهادها از حیث عملکرد در حیطه اشتغال زایی - شناسایی وضعیت موجود سازمان ها و نهادها از حیث امکانات در حیطه اشتغال زایی - معرفی شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه ها در حیطه اشتغال زایی  نتایج طرح به شرح ذیل آمده است: -شناسایی دستگاه ها و سازمان های متولی امر، شرح وظایف و ماموریت های آنها، ارتباط آنها با هم و راهکارهای اجرایی بخشی، فرابخشی و مواد قانونی مربوطه -مروری بر ادبیات موضوع عملکرد و ارزیابی عملکرد، اشتغال و بیکاری از دیدگاه اقتصاد کلان، طرح های ارزیابی بکار گرفته شده در حوزه اشتغال -استخراج شاخص های مناسب برای ارزیابی عملکرد دستگاه ها و سازمان های متولی امر اشتغال در کشور

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID