مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تهران
سال:1386 | تاریخ پایان: مهر 1386

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

231

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

پیمایش مجدد جنبش دانشجویی در ایران

شماره مسلسل

نویسندگان

عباس-وریج کاظمی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 اهداف طرح عبارت اند از: آیا تغییرات و دگرگونی هایی در مطالعه ای که چهار سال گذشته انجام شده مشاهده می شود؟ - آیا نظام ارزشی و باوری دانشجویان تغییر کرده است؟ آیا هنجارهای سیاسی در دانشگاه تغییر کرده است؟ - آیا منابع تاثیرگذار و گروه های سیاسی موثر برجریان دانشجویی تغییر کرده است؟ نگرش دانشجویان به نیروی انتظامی و فعالیت های آن چگونه است؟ و آیا نسبت به چهار سال قبل تغییراتی ایجاد شده است؟ - تاکتیک ها و استراتژی های دانشجویان چگونه است آیا تغییراتی نسبت به مطالعه گذشته مشاهده می شود؟ - میزان فعالیت سیاسی در دانشگاه به چه میزان است؟ آیا این میزان نسبت به چهار سال گذشته تغییراتی را نشان می دهد؟ -تشکل های تاثیرگذار و ذی نفوذ در دانشگاه به ترتیب تاثیرگذاری کدامند؟ آیا این ترتیب نسبت به مطالعه پیشین، تغییری حاصل شده است؟ به کمک روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه، اطلاعات لازم گردآوری شد. از آنجا که برای مقایسه نیاز است که کمترین تغییرات در پرسشنامه اعمال شود، تلاش شد تا موضوعات جدید به پرسشنامه اضافه شود و سوالاتی که از پرسشنامه قبلی از موضوعیت خارج شده بودند، حذف شدند. تغییر و تعدیل پرسشنامه بعد از تصویب طرح، به طور کامل با هماهنگی تیم کارشناسان و محققین ناجا انجام گرفت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  وریج کاظمی، ع. (مهر 1386). پیمایش مجدد جنبش دانشجویی در ایران (72825). (مراکز جهاد دانشگاهی). https://sid.ir/paper/788553/fa

  Vancouver: کپی

  وریج کاظمی عباس. پیمایش مجدد جنبش دانشجویی در ایران [Internet]. sid.ir. مراکز جهاد دانشگاهی: Iran; مهر 1386 [cited مهر 1386]. Available from: https://sid.ir/paper/788553/fa

  IEEE: کپی

  وریج کاظمی، ع.،, “پیمایش مجدد جنبش دانشجویی در ایران,” Iran, مراکز جهاد دانشگاهی, مهر 1386. Accessed: مهر 1386. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/788553/fa


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID