مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی شریف | سال:1373 | تاریخ پایان: تیر 1373

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

43

دانلود:

343

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

طراحی و ساخت نمونه سیستم اپتیکی «Bar. Code. Reader»

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 این طرح بخشی از طرح طراحی و ساخت دستگاه های «Bar. Code. Reader» است که برای استفاده در هتل ها، به عنوان کلید، طراحی شده اند. نمونه مورد نظر، پس از طراحی و ساخت مورد تست قرار گرفت. با توجه به نتایج مثبت آزمایش یک هزار سری از سیستم به سفارش کارفرما ساخته شد و تحویل گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID