مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تهران
سال:1384 | تاریخ پایان: اسفند 1384

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

199

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی نگرش دانشجویان نسبت به رفتارهای دینی

شماره مسلسل

نویسندگان

احمد-غیاثوند

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 پژوهش حاضر با نگاهی توصیفی- شناختی به روش ”پیمایشی“ در بین کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های دولتی و آزاد شهر تهران در سال 1384 انجام گرفته است. طبق برآورد نهایی حجم نمونه برابر با 1245 نفر و شیوه نمونه گیری آن ”نمونه گیری چند مرحله ای“ است. جهت سنجش نگرش دانشجویان به سه بعد رفتارهای دینی، برداشت دینی و عواطف دینی آنها توجه شده است. در این باره رفتارهای دینی با مولفه های رفتار مناسکی (فردی و جمعی) و رفتار اخلاقی (فردی و جمعی) به عنوان متغیر وابسته و نیز ابعاد برداشت دینی (اخروی و دنیوی)، عواطف دینی (تکلیف و فضیلت دینی)، ویژگی های فردی، خانوادگی، تحصیلی و مذهبی به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق در نظر گرفته شده اند. برای حصول اعتبار شاخص های مفاهیم، از اعتبار نمونه گیری، سازه و تجربی استفاده و نیز جهت کسب روایی از آزمون آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است. در نهایت داده های مورد نیاز از طریق ”پرسشنامه“ گردآوری شده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها به روش توصیف آماری و استنباطی از طریق نرم افزار آماری SPSS صورت گرفته است. در مجموع نتایج به عمل آمده حاکی از نوعی ”گسست نگرشی نسبت به رفتارهای دینی در بین دانشجویان“ است که در قالب قطبی شدن رفتار و برداشت ها و عواطف دینی قابل پیگیری و آسیب شناسی است. طوری که میزان انجام اعمال دینی از قبیل نماز و قرآن خواندن، شرکت در نماز جماعت، صداقت، پاکدامنی و پوشش مناسب، صرفه جویی، احترام به والدین، رعایت حقوق دیگران، مشارکت در امور خیر، کمک به نیازمندان در سطح مطلوبی بوده و تفاوت چندانی با جوانان غیردانشجو و مردم عادی ندارند. در مقابل دانشجویان رفتارهایی چون روزه گرفتن، رفتن به زیارت، شرکت در مراسم عاشورا و تاسوعا را در مقایسه با جوانان غیردانشجو و مردم عادی سراسر کشور کمتر انجام می دهند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  غیاثوند، ا. (اسفند 1384). بررسی نگرش دانشجویان نسبت به رفتارهای دینی (52037). (مراکز جهاد دانشگاهی). https://sid.ir/paper/788495/fa

  Vancouver: کپی

  غیاثوند احمد. بررسی نگرش دانشجویان نسبت به رفتارهای دینی [Internet]. sid.ir. مراکز جهاد دانشگاهی: Iran; اسفند 1384 [cited اسفند 1384]. Available from: https://sid.ir/paper/788495/fa

  IEEE: کپی

  غیاثوند، ا.،, “بررسی نگرش دانشجویان نسبت به رفتارهای دینی,” Iran, مراکز جهاد دانشگاهی, اسفند 1384. Accessed: اسفند 1384. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/788495/fa


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID