مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد شهید بهشتی
سال:1369 | تاریخ پایان: مهر 1369

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

106

دانلود:

28

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی و مطالعه خنثی کننده های عوامل شیمیایی

شماره مسلسل

نویسنده

احمد-شعبانی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در طی این تحقیق، غالب صنایع معتبر علمی شیمی از قبیل Chem.Absb و... مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و پس از سفارش و تهیه اصل منابع، تجربه کشورهای خارجی در مورد روش های رفع آلودگی عوامل شیمیایی مشخص و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و در خاتمه روشهای مشخصی برای در رفع آلودگی عوامل شیمیایی ذیل:- عوامل ضد اعصاب، سومان، سارین و تابون- عوامل خونی سیانوژن کلرید و هیدروژن سیانید- عوامل تاول زا موستارد ازته و گوگردی ارایه گردیده است.این نوشتار شامل چهارفصل است، فصل اول به طبقه بندی و چگونگی عمل عوامل شیمیایی در بدن انسان، فصل دوم به انواع روش های رفع آلودگی، فصل سوم که از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول به رفع آلودگی در میدان نبرد و بخش دوم به رفع آلودگی در مناطق مسکونی (شهری) و بالاخره فصل چهارم به ارایه فرمول لاسیونهای مختلف جهت رفع آلودگی انواع عوامل شیمیایی پرداخته است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.