مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد شهید بهشتی | سال:1367 | تاریخ پایان: اردیبهشت 1367

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

537

دانلود:

31

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تهیه سدیم سولفید

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 اهداف طرح: به دلیل اینکه سدیم سولفید به مقدار زیاد وارد کشور می شود و در صنایع مختلف آن را بکار می گیرند، و از طرفی دیگر مواد اولیه این ترکیب شیمیایی بطور صددرصد در داخل کشور موجود است و تا حدودی تکنولوژی صنعتی آن در سطح کارگاهی در داخل کشور وجود دارد بر آن شدیم که با یک روش علمی دقیق فاز مطالعاتی این طرح را انجام دهیم. در صورت موفق شدن در این مرحله، فاز بعدی را که مرحله آزمایشگاهی است شروع کرده تا بتوانیم یکی از کمبودهای جامعه را حل کنیم. البته لازم به یادآوری است منظور از روش دقیق علمی این است که در حال حاضر نه تنها سدیم سولفید تهیه شده در کارگاهها نیاز کامل جامعه مان را برطرف نمی سازد بلکه بدلیل اینکه مطابق با روشهای علمی نیست، محصول از کیفیت پایینی برخوردار است بطوریکه اکثر مصرف کننده ها تمایلی برای خرید آن ندارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID