مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد شهید بهشتی
سال:1367 | تاریخ پایان: آبان 1367

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

41

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی و مطالعه تنگناها و مشکلات مجتمع های آموزشی رزمندگان

شماره مسلسل

نویسندگان

سیدمجتبی-تقوی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف این طرح شناسایی و بررسی علل و عوامل موثر در ایجاد مشکلات و تنگناهای مجتمع های آموزشی، شناخت نقاط ضعف و قوت سیستم آموزشی مجتمع، ثبت تجربیات مجتمع ها به صورت مدون و منظم به عنوان یک تجربه جنگی، ثبت روند آموزش و پرورش در جنگ و استفاده از نقاط مطلوب آن در نظام رایج و رسمی کشور بوده است. در این تحقیق از روش پیمایشی و اسنادی استفاده شده است و از طریق نمونه گیری تصادفی در جبهه و پشت جبهه، با توجه به پراکندگی تعداد زیادی یگان های رزمی، 573 نفر معلمان و از دانش آموزان انتخاب شده اند. برخی از نتایج به دست آمده عبارتند از: 1- هرچه مجتمع در رفع عقب ماندگی درسی موفق تر بوده، در جلب رضایت دانش آموزان نیز موفق تر بوده است. 2- هرچه میزان رضایت دانش آموزان افزایش می یابد فعالیت تحصیلی آنان نیز افزایش می یابد. 3- هرچه معلمان بیشتر به اهداف خود دست یابند بیش تر احساس رضایت می کنند. 4- هرچه فاصله مجتمع از محل استقرار افراد بیشتر بوده، احساس رضایت آن ها هم زیادتر شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID