مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد شهید بهشتی | سال:1368 | تاریخ پایان: بهمن 1368

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

84

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

جمع آوری و طبقه بندی «اسناد انقلاب فرهنگی»

شماره مسلسل

نویسنده

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف از این بررسی جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد مختلف حرکت انقلاب فرهنگی بوده است. اسناد مورد نظر این طرح شامل اسناد اداری رسمی کشور و نیز بیانیه ها و تحلیل ها و اعلام مواضع گروه های صنفی سیاسی کشور بوده است. عناوین اصلی اسناد جمع آوری و طبقه بندی شده در این گزارش عبارتند از: - اسناد مربوط به اقداماتی که پیش از وقوع انقلاب فرهنگی برای اطلاع نظام آموزشی و اداری دانشگاه پس از انقلاب اسلامی صورت گرفته است. - اسناد انقلاب فرهنگی - اسناد آثار واکنش های جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی در قبال این حرکت - اسناد تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی - اسناد مربوط به دانشجویان مسلمان مبتکر حرکت انقلاب فرهنگی این بررسی به روش توصیفی صورت گرفته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID