مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد شهید بهشتی
سال:1378 | تاریخ پایان: فرودین 1378

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

76

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تدوین دستورکار آزمایشگاه فیزی پایه I و II و III بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در این طرح دستورکار آزمایش های فیزیک پایه I و II و III مطابق با مصوبات شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تالیف و تدوین شده است. هر یک از دستور کارها شامل معرفی مفاهیم فیزیکی در هر آزمایش، شرح کامل تئوری مبنا، معرفی وسائل مورد نیاز در هر آزمایش، شرح کامل روش آزمایش و تحلیل نتایج می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی