مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی اصفهان
سال:1380 | تاریخ پایان: دی 1380

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

272

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

مطالعه و طراحی آبیاری قطره ای اراضی دانشگاه صنعتی اصفهان

شماره مسلسل

نویسندگان

محمدرضا-نظری

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 کشور ایران با متوسط بارندگی سالیانه240 mm که کمتر از 1/3 متوسط بارندگی جهان است، در اقلیم خشک و نیمه خشک جهان واقع شده است. کمبود منابع آب شیرین و افزایش جمعیت نیاز به استفاده موثرتر از منابع آب، فراهم شدن امکان آبیاری سطوح بیشتر و افزایش عملکرد را اجتناب ناپذیر می سازد. کاهش تلفات آب در هر قسمت از سیستم آبیاری و با افزایش راندمان آبیاری، منابع جدیدی از آب را در اختیار انسان قرار می دهد. براین اساس، اخیرا استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار به علت دارا بودن پتانسیل راندمان بالا بسیار رایج شده است. این طرح با بهره برداری از سیستم های نوین آبیاری صرفه جویی در مصرف و استفاده بهینه از منابع آب را به دنبال دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نظری، محمدرضا. (دی 1380). مطالعه و طراحی آبیاری قطره ای اراضی دانشگاه صنعتی اصفهان. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/788334/fa

  Vancouver: کپی

  نظری محمدرضا. [Internet]. مطالعه و طراحی آبیاری قطره ای اراضی دانشگاه صنعتی اصفهان. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ دی 1380. Available from: https://sid.ir/paper/788334/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا نظری، “مطالعه و طراحی آبیاری قطره ای اراضی دانشگاه صنعتی اصفهان،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، دی 1380. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/788334/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری