مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده فرهنگ و هنر
سال:1391 | تاریخ پایان: تابستان 1391

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

29

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی جامعه شناسانه اهدای اعضا در افراد مرگ مغزی شده

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 پیشرفت دانش پزشکی باعث شده است تا پیش بینی زمان رخ داد مرگ در مورد برخی بیماران ممکن گردد. از سوی دیگر این دانش پیشرفته و فنون وابسته به آن به پزشکان اجازه داده است تا در برخی موارد افراد را تا زمانی که به لحاظ پزشکی مناسب می دانند زنده نگه دارند. این اختیارات نوین انسانی باعث به وجود آمدن مسایل جدیدی, از جمله مساله اهدای اعضا از افراد مرگ مغزی شده است. افراد پس از گرفتن عضو جدید با تغییری اساسی در هویت خود مواجه شده و هویت جدید خود را باید بر اساس عضو جدید و شرایط اجتماعی منبعث از این جریان بازسازی کنند. خویشاوندان اهداکننده نیز که عضو عزیز از دست رفته خویش را در حال تپیدن در بدن دیگری می بینند با مسایل جدیدی روبرو می شوند. همچنین روابط جدید اجتماعی میان افراد مشارکت کننده در این جریان به وجود می آید. ما در این تحقیق می خواهیم بدانیم افراد مختلف (گیرندگان عضو, خانواده دهنده عضو, پزشکان و ... ) چگونه با مساله پیوند از افراد مرگ مغزی روبرو می شوند, چگونه رفتارهای موافق یا مخالف خود را معنادار می کنند, از چه الگوهای رفتاری و منابع هنجاربخشی استفاده می کنند, و در این راه با چه مشکلات و معضلاتی روبرو هستند. برای رسیدن به این منظور در این تحقیق از یکی از روشهای کیفی (نظریه میدانی) استفاده خواهد شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID