مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده فرهنگ و هنر
سال:1387 | تاریخ پایان: اسفند 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

188

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

شناخت صفات نظم در شهرسازی و معماری اسلامی - ایرانی

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 یکی از اصلی ترین راه های شناخت موضوع ها، پدیده ها و مفاهیم، مطالعه در صفات و آثار آنها است. این موضوع به ویژه وقتی در قلمرو نظر و اندیشه مورد مطالعه، بررسی و شناسایی قرار گیرد از اهمیت بیشتری برخوردار می شود و از مهمترین عوامل موثر در تبیین موضوع است. در جهت شناخت نظم اولا تحدید فضای مطالعه در جهان بینی و فرهنگ اسلامی و ثانیا شناسایی صفات و ویژگی های آن در این فضا و محیط و سپس تبیین تاثیرات یا تجلیات این صفات در محیط مصنوع و آثار انسانی، هدف اصلی این مطالعه بوده است. در این پژوهش صفات نظم در شهرسازی و معماری مورد مطالعه، تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش مورد استفاده در این پژوهش روش تحلیلی-توصیفی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده است. از نتایج این پژوهش چنین بر می آید که شهر اسلامی- ایرانی ویژگی های مثبت و لازم برای حیات انسانی را در قالب صفاتی برای انتظام شهر و محیط اسلامی برای اهل خویش فراهم می آورد. توجه به این نکته بسیار مهم و ضروری است که اگر چه بسیاری از این اصول همچون نظم، تعادل و هماهنگی، اصولی جهانی هستند که از ادوار بسیار دور مورد توجه فلاسفه مکاتب مختلف بوده اند، اما تفسیر مکاتب گوناگون از این اصول متفاوت و حتی گاهی متضاد می باشد و به این ترتیب است که ویژگی های این اصول در تعالیم اسلامی نیز منحصر به این تفکر هستند که باید از منابع و مراجع اسلامی استنباط و تدوین شوند. اسلام به عنوان دین و سنت الهی، زیست انسان ها و به مثابه فلسفه زندگی در همه زمان ها و مکان ها، اصول و ارزش هایی را برای زندگی انسان معرفی و توصیه می نماید. از این رو، اگر برای «شهر» و «ساختمان» ورای سرپناه بودن، اهداف و غایتی متصور باشد که این اهداف و غایت کمک به رشد و تعالی معنوی انسان می نمایند ناچار بایستی نظمی بر آنها (شهر و ساختمان) حاکم باشد که ویژگی های این نظم نیز چیزی جز صفات نظم حاکم بر جهان هستی نخواهند بود که توسط خالقی حکیم و علیم ایجاد شده اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID