مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده فرهنگ و هنر | سال:1388 | تاریخ پایان: اسفند 1388

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

96

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

ارزیابی از طرح تکریم ارباب رجوع در شعب بانک مسکن

شماره مسلسل

نویسنده

حسین-نوری نیا

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 طرح تکریم ارباب رجوع از سال 1381 در سازمان های دولتی در حال اجرا است. بانک مسکن از جمله سازمان هایی است که در این باره، اقداماتی را به انجام رسانده است و ضمن ایجاد زمینه های لازم در شعب، امکانات و تسهیلاتی را برای ارائه خدمات مناسب به مشتریان خود فراهم کرده است. این طرح از سه بعد بررسی وضعیت امکانات و تسهیلات موجود در شعب استان تهران، ارزیابی مشتریان استان تهران از عملکرد کارکنان شعبه ها در چارچوب طرح تکریم و ارزیابی کارکنان شعب از طرح تکریم را مورد توجه قرار داده است. برای این منظور از روش مشاهده مستقیم، تکمیل چک لیست، روش پیمایش، انتخاب نمونه ای از مشتریان هر شعبه، تکمیل پرسشنامه از طریق مصاحبه و نیز تمام شماری کارکنان شعب استان تهران و تکمیل پرسشنامه توسط آنان به شیوه خود گزارش استفاده شده است. یافته های پژوهش حکایت از جایگاه مناسب این طرح در وضعیت ظاهری شعب بانک مسکن و در ارزیابی مشتریان و کارکنان شعبه های استان تهران این بانک دارد. به طوری که این فضا موجب بالا بودن اعتماد و رضایت مشتریان از عملکرد کارکنان بانک مسکن شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID