Start: 2/5/2023 3:24:27 PMEnd: 2/5/2023 3:24:27 PM >> 166

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده فرهنگ و هنر
سال:1388 | تاریخ پایان: تابستان 1388

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

98

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

ارزیابی گروه های شرکت کننده در بیست و سومین جشنواره موسیقی فجر

شماره مسلسل

نویسندگان

حسین-نوری نیا

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 جشنواره بین المللی موسیقی فجر، بزرگترین جشنواره موسیقی در کشور است که تاکنون بیست و سه دوره اجرا شده است. مجموعه تعاملات گروه های شرکت کننده با متصدیان اجرایی جشنواره، بازخوردهایی را در گروه های موسیقی ایجاد کرده است که این پژوهش در صدد دستیابی به ارزیابی مدیران گروه های شرکت کننده از ابعاد گوناگون برگزاری جشنواره است. روش پژوهش پیمایش و جمعیت آماری تمام سرپرستان گروه های ایرانی شرکت کننده در جشنواره موسیقی فجر بوده اند. از این میان 30 پرسشنامه تکمیل شده به پژوهشکده تحویل داده شد که از این تعداد 11 پرسشنامه به صورت مصاحبه حضوری تکمیل گردید. مجموعه گروه های مورد بررسی نظر قاطعی درباره نقاط قوت و ضعف جشنواره نداشتند و فراوانی های نظرهای بیان شده قابل توجه نبود هر چند برخی نکات مانند ارزیابی از داوری که در بحث نقاط ضعف هم آمده است، نکته قابل تاملی است که باید درباره آن برنامه ریزی مشخص تری کرد تا اعتمادسازی در این زمینه به حداکثر ممکن خود برسد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID