مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده توسعه تکنولوژی
سال:1383 | تاریخ پایان: اسفند 1383

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

194

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

پروژه امکان سنجی «راه اندازی خطوط ساحلی (اتوبوس و تاکسی دریایی)»

شماره مسلسل

نویسندگان

خسرو-طائی | رضا-پویا

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 گزارش حاضر با تلفیق و جمع بندی اطلاعات حاصل از مصاحبه ها، سایت های اینترنتی، شرکت های فعال در زمینه خطوط ساحلی و مقالات سمینارها و نشریات داخلی و خارجی، تدوین گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل مشکلات و محدودیت های موجود در زمینه راه اندازی خطوط ساحلی ابتدا موانع و مشکلات موجود با بررسی مقالات، نشریات، مصاحبه کارشناسان و مسوولان شناسایی و پس از تعیین آنها با طراحی پرسشنامه های میزان تاثیر هر یک از مشکلات و محدودیت ها بررسی شد. پرسشنامه مربوطه را کارشناسان، متخصصان و مسوولان تکمیل کردند و سپس با استفاده از روش های آماری نظیر نمودارها، چارت ها و تست های آماری مشکلات تحلیل شده و عمده ترین مشکلات و محدودیت ها در زمینه راه اندازی خطوط ساحلی مشخص شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  طائی، خسرو، و پویا، رضا. (اسفند 1383). پروژه امکان سنجی «راه اندازی خطوط ساحلی (اتوبوس و تاکسی دریایی)». تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/788304/fa

  Vancouver: کپی

  طائی خسرو، پویا رضا. [Internet]. پروژه امکان سنجی «راه اندازی خطوط ساحلی (اتوبوس و تاکسی دریایی)». تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ اسفند 1383. Available from: https://sid.ir/paper/788304/fa

  IEEE: کپی

  خسرو طائی، و رضا پویا، “پروژه امکان سنجی «راه اندازی خطوط ساحلی (اتوبوس و تاکسی دریایی)»،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، اسفند 1383. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/788304/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری