مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده توسعه تکنولوژی
سال:1385 | تاریخ پایان: مرداد 1385

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

50

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

مستندسازی، استقرار و اجرای استاندارد IOS/IEC 17025 در آزمایشگاه متالورژی پژوهشکده توسعه تکنولوژی

شماره مسلسل

نویسندگان

معصومه-حسین پوری

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 این استاندارد بین المللی الزامات لازم برای احراز صلاحیت به منظور انجام آزمون یا کالیبراسیون و نمونه برداری را تعیین می نماید. با توجه به این که این استاندارد مورد توجه آزمایشگاه ها را در باب ایجاد و توسعه سیستم مدیریت، جهت مدیریت فعالیت های کیفی، اداری و فنی آنها باشد و از طرف دیگر مشتریان آزمایشگاه ها، مراجع قانونی و مراجع تایید صلاحیت نیز در سطح بین المللی از این استاندارد برای تایید یا شناسایی صلاحیت آزمایشگاه ها استفاده می نمایند و نیز با توجه به جایگاه آزمایشگاه متالورژی جهاددانشگاهی شریف در ارائه خدمات به صنایع مختلف کشور نیاز به استفاده از این استاندارد در جهت بهبود و رشد آزمایشگاه احساس می شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID