مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد شهید بهشتی | سال:1377 | تاریخ پایان: بهار 1377

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

217

دانلود:

44

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

نگهداری و توسعه کلکسیون گیاهان دارویی

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 به منظور احیا، تکثیر و بررسی میزان سازگاری گیاهان دارویی مختلف که از مراکز تحقیقاتی خارج (عمدتا) و داخل کشور توسط گروه پژوهشی کشت و توسعه دریافت شده است و همچنین ایجاد بانک ژن بذور گیاهان دارویی به منظور حفظ و افزایش ذخایر توارثی گیاهان، طرح «نگهداری و توسعه کلکسیون گیاهان دارویی» در منطقه کرج از سال 1374 آغاز شد که طرح حاضر نتیجه مطالعات و بررسیهای مورد نظر در طی سال 1376 می باشد.در جریان انجام طرح فوق هر ساله بیش از یکصد گونه و رقم از گیاهان دارویی یکساله، دوساله و چند ساله مورد بررسی های اولیه فنولوژی قرار می گیرد که زمینه ساز مطالعات بعدی در خصوص بررسی فاکتورهای اگرونومیکی بر روی رشد و میزان ماده موثره، سلکسیون و اصلاح و در نهایت تکثیر انبوه به منظور تهیه ماده اولیه ساخت دارو می باشد.در طی سال 1376 با مکاتبات انجام شده با مراکز تحقیقاتی کشورهای مختلف 155 گونه بذر دریافت شد که 136 گونه مورد بررسی قرار گرفت و 19 گونه به دلیل تاخیر در دریافت بذر و کمبود امکانات جهت بررسی در سال آتی به بانک ژن منتقل گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID