مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد شهید بهشتی
سال:1374 | تاریخ پایان: شهریور 1374

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

65

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

اکتشافات نیمه تفصیلی خاک رس به منظور استفاده در مصالح ساختمانی (آجر) مناطق «مهران، چوار و پتک» در «استان ایلام»

شماره مسلسل

نویسنده

مصطفی-عسگری

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 «استان ایلام» به دلیل قرار گرفتن در «زون زاگرس» از نظر وجود ذخائر خاک های رسی با محدودیت هایی روبه روست، از این رو در این طرح سعی شده است تا بر اساس مطالعات اولیه پی جویی ذخائر رسی، مناطق مستعد شناسایی و کار دقیق تر بر روی این محدودیت ها صورت گیرد، لذا مناطقی مثل «چوار، مهران و پتک» که در مطالعات اولیه امید بخش قلمداد شده بود انتخاب گردید. بر روی این مناطق چاهک هایی به عمل حداقل پنج متر و در امتداد شمالی جنوبی و شرقی غربی حفر گردیده و به روش ناودانی نمونه برداری صورت گرفته است تا ضمن مطالعه نیمرخ خاک، تغییرات خاک در گسترده هر منطقه مشخص گردد، آن گاه با انجام آزمایش های فیزیکی مثل حدود «اتربرگ» حد انقباض در اثر خشک و پخت، درجه پخت آجر، درصد رطوبت و مقاومت آجر و آنالیزهای شیمیایی شامل اکسیدهای اصلی و عناصر مزاحم «کلروسولفور» هر منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پیشنهادهای لازم ارائه شده است. عموما در خاک های این مناطق علاوه بر دارا بودن مقادیر بالای «CL و SO3» که باعث شوره زدگی در آجر می گردد نسبت اکسیدهای اصلی، دانه بندی و کانی های رسی نیز از تناسب لازم برخوردار نسبت که مجموعه این عوامل باعث کیفیت پایین آجرهای این مناطق می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید