مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم پایه کاربردی | سال:1392 | تاریخ پایان: دی 1392

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

62

دانلود:

404

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

مطالعه امکان سنجی استفاده از مدل سازی فیزیک سنگ در سرشت نمایی لرزه ای مخزن سروک

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 در سال های اخیر, فیزیک سنگ به سرعت وارد علوم مهندسی نفت شده و روز به روز بر کاربرد آن افزوده شده است. به طوری که امروزه شرکت های بزرگ نفتی, تمرکز و تلاش خود را بر روی این مساله متمرکز کرده و بودجه های عظیمی را برای تحقیقات و انجام آزمایشات فیزیک سنگ اختصاص داده اند. بررسی های فیزیک سنگ در مخازن, اهمیت فوق العاده ای در تصمیم گیری های اکتشافی, تولیدی و نگهداری چاه های نفت و گاز دارد. داشتن این اطلاعات می تواند از بسیاری از هزینه های هنگفت که ممکن است بر اثر نداشتن اطلاعات کافی بوجود آید, جلوگیری کند. آنالیزهای فیزیک سنگ نقش کلیدی را در تحلیل ژئوفیزیک مخزن (سرشت نمایی لرزه ای مخزن) ایفا می کنند. اهمیت این بخش از طرح را می توان با نقش پردازش در یک فرآیند تهیه اطلاعات لرزه ای مقایسه نمود. به وضوح مشخص است که یک پردازش نادرست تمامی تلاش های انجام گرفته در بخش برداشت و تفسیر را ناکارآمد می کند. در بحث سرشت نمایی لرزه ای مخزن نیز معادلات و مدل های فیزیک سنگی, رابط میان پارامترهای مخزنی (تخلخل و اشباع شدگی) و پارامترهای لرزه ای (دامنه و فرکانس) می باشند. هدف اصلی بکارگیری این معادلات تبدیل تغییرات پتروفیزیکی از جمله تخلخل, اشباع شدگی موثر و همچنین تغییرات ایجاد شده در پارامترهای فیزیک سنگ از جمله مدول حجمی و مدول برشی به تغییرات سرعت بصورت مستقیم و معکوس می باشد. بنابراین انتخاب نوع مدل فیزیک سنگی نقش بسیار مهمی را در موفقیت یک پروژه ژئوفیزیک مخزن (سرشت نمایی لرزه ای مخزن) ایفا می کند. این گزارش به بررسی و مدل سازی اشباع فازهای مختلف سیالات مخزن با کمک داده های ژئوفیزیکی و مدل سازی دینامیکی حاصل از آن می پردازد. در ابتدا, داده ها از نظر ساختمانی تفسیر می گردند و مدل ساختمانی مربوطه بر اساس افق ها و گسل های تفسیر شده تهیه می گردد. سپس, داده های لرزه ای موجود توسط روش بر پایه مدل, مورد وارون سازی قرار می گیرند و پارامترهای الاستیکی همچون سرعت و مقاومت صوتی مربوط به مخزن در امتداد مقاطع لرزه ای محاسبه می گردد. پس از تفسیر داده های لرزه ای موجود در میدان مورد مطالعه, خواص الاستیک مخزن به کمک وارون سازی بر پایه مدل استخراج شده و مدل مقاومت صوتی ارائه می گردد. مقاومت صوتی و سایر نشانگرهای لرزه ای توسط روش های مدل سازی چند نشانگر لرزه ای و خواص پتروفیزیکی مخزن همچون تخلخل محاسبه می گردد. در مرحله بعد شبیه سازی دینامیکی مخزن با انجام تطابق تاریخچه ای صورت می پذیرد و اشباع فازهای مختلف سیال محاسبه می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID