مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم پایه کاربردی | سال:1386 | تاریخ پایان: 1386

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

244

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

مطالعه کاربرد روشهای الکترومغناطیس (EM) در اکتشافات نفت

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 نفت و گاز از مهمترین منابع تامین کننده انرژی بوده و نقش مهم آن در اقتصاد بر هیچ کس پوشیده نیست. از زمانی که انسان به وجود این ماده حیاتی پی برده، روشهای متنوعی جهت کشف و بهره برداری آن استفاده نموده است.آنچه امروزه بعنوان اصلی ترین روش مورد توجه قرار گرفته، استفاده از لرزه نگاری است. در این میان روشهای ثقل سنجی و مغناطیس سنجی نیز در پی جویی های اولیه و قبل از انجام عملیات لرزه نگاری بکار برده می شود.در این مطالعه سعی شده تا با بیان کلیات روشهای مختلف مغناطیس سنجی به بیان پیشرفتهای اخیر صورت گرفته در این روشها و توانایی بالقوه آن در کشف منابع هیدروکربوری، پرداخت شود. قاعدتا هزینه بالای روشهای لرزه نگاری، لزوم بازنگری در روشهای مورد استفاده در اکتشاف منابع هیدروکربوری را آشکار می سازد.فصول اول و دوم مربوط به کلیات روشهای الکترومغناطیس است. در فصل سوم به برخی از کاربردهای روش الکترومغناطیس (بخصوص روش الکترومغناطیس با چشمه کنترل شده) در اکتشاف منابع هیدروکربوری اشاره گردیده و نهایتا در فصل چهارم با ارایه چند مثال کاربردی به بیان پیشرفتهای اخیر در این زمینه اشاره شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID