مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی شریف
سال:1385 | تاریخ پایان: 1385

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

82

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی و معرفی انواع CCD در سیستم های تصویربرداری

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 تراشه های CCD، آشکارسازهای حالت جامدی هستند که کاربردهای وسیعی در انواع تجهیزات پزشکی، نظامی، آموزشی و... دارند. با تجهیز دستگاههای مشاهده مستقیم به CCD، قابلیت دستگاه در استفاده تعداد بیشتر کاربر و پردازش تصویر توسط نرم افزارهای موجود، بالا رفته و امکان خطا کاهش  می یابد. هدف از اجرای این طرح، آشنایی با توانایی های این تراشه ها، بررسی پارامترهای موثر و کاربردهای متفاوت آنها می باشد. با توجه به محدوده وسیع کاربرد CCDها در طول موج های  مختلف، در این طرح، تنها به بررسی تراشه ها در محدوده مرئی و مادون قرمز نزدیک می پردازیم.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.