مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی شریف
سال:1368 | تاریخ پایان: شهریور 1368

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

66

دانلود:

50

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

طرح ایجاد بسته برنامه های کامپیوتری مهندسی شیمی

شماره مسلسل

نویسنده

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 پیرو ارسال گزارش نهایی پروژه شماره 3045 و اشکالات شورای بررسی نهایی طرحها در مورد تکمیل نبودن طرح و بر اساس توافق با مسوول محترم شاخه مهندسی شیمی، مطالب درخواستی تهیه و در این گزاش ارایه شده است.این گزارش حاوی طراحی و محاسبه سه دستگاه تبخیر کننده چند مرحله ای، برج جذب و برج استخراج (RDC) می باشد.در هر پروژه تئوری و شرح محاسبات، روش اجرای برنامه، فلوچارت برنامه، ضمایم مربوطه، یک نمونه از اجرای برنامه و لیست برنامه ارایه شده است.برنامه تبخیر کننده چند مرحله ای به زبان فرترن -77 و برج جذب و برج استخراج به زبان بیسیک و تماما بر روی میکروسیستم سازگار با IBM نوشته شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.