مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا
سال:1383 | تاریخ پایان: اردیبهشت 1383

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

131

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی مسائل فقهی و حقوقی انتقال و اهداء تخمک و جنین در مراکز درمانی IVF تهران

شماره مسلسل

نویسندگان

محمدمهدی-آخوندی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 به دنبال گسترش روزافزون دامنه مباحث ART و افزایش چالش ها در مباحث مربوط به این شاخه تخصصی از علوم زیست شناختی، پژوهشکده ابن سینای جهاد دانشگاهی در پی آن برآمد تا مجموعه آرا و نظرات حقوقی و فقهی را جمع آوری و توسط گروهی از روحانیون و متخصصان رشته های حقوق، فقه اسلامی، پزشکی و ART به بحث و نقد بگذارد. در این باره پس از تعیین گروه کاری طی مدت یکسال کلیه نظرات فقها و روحانیون و دلایل استنادی آنان از کتب و سنت، مبانی اجماع علما، آرای حقوقی و اصول حقوقی پذیرفته شده در این امر و نیز پیشینه حقوقی ART در چند کشور خارجی صاحب سبک از جمله انگلستان- فرانسه و استرالیا بررسی شد. دلایل موافقان و مخالفان در هر گروه مورد بررسی قرار گرفت تا در نهایت به تدوین مجموعه ای جامع و مانع از اطلاعات و آرای حقوقی و شرعی موجود پیرامون ART منجر شد. در نهایت باید گفت یکنواختی در رژیم حقوقی حتی در سایر کشورهای جهان نیز به چشم نمی خورد و تشت آرای حقوقدانان در مورد جنبه های مختلف ART وجود دارد. ضمن آنکه پراکندگی و عدم هماهنگی آرای فقها و اندیشمندان علوم دینی از آن هم بیشتر است، با این حال می توان گفت در غالب روش های ART می توان به اجماع آنان در نهی و نفی برخورد نمود. با این وصف باید امیدوار بود که با گذشت زمان و تداوم بحث های اخلاقی، حقوقی، مذهبی و علمی موجبات ایجاد رویه ای واحد در امور مربوط به ART فراهم آید. مبانی حقوقی و مذهبی کشور تا حد زیادی می تواند پاسخگوی نیازها و حقوقی ART در ایران باشد و در عین حال برای بهبود شرایط باید تاسیسات حقوقی جدیدی تعریف و تاسیسات سابق تغییر داده شود و برای این منظور فقه پویای شیعه بسیار مددرسان خواهد بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID