مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم پایه کاربردی | سال:1388 | تاریخ پایان: اسفند 1388

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

139

دانلود:

156

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

کتاب"اطلاعات حمل و نقل و انرژی کشور" سال 1386 به همراه پایگاه داده تحت وب آن

شماره مسلسل

نویسنده

سعید-میرزایی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 کتاب های "اطلاعات حمل و نقل و انرژی کشور" مجموعه ای است که با هدف ارائه داده های مستند بخش حمل و نقل و انرژی به همت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی تدوین می گردد تا بتواند گامی در جهت حفاظت از منابع ملی و شکوفایی کشور باشد. کتاب حاضر دومین کتاب از این مجموعه است که داده های مربوط به سال 1386 را در دوازده فصل ارائه می کند. این داده ها با مراجعه به بیش از 130 منبع اطلاعاتی و جمع آوری آمار ارائه شده توسط آنها و سپس صحه گذاری این اطلاعات و همچنین بهره گیری از انواع روش های مدل سازی به منظور تکمیل اطلاعات غیر موجود یا متناقض تولید گردیده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID