مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم پایه کاربردی | سال:1387 | تاریخ پایان: اسفند 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

97

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

ویرایش و به روز رسانی کتاب جامع حمل و نقل و انرژی تا پایان سال 1385

شماره مسلسل

نویسنده

سعید-میرزایی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف از تدوین کتاب اطلاعات حمل و نقل و انرژی کشور، ارائه اطلاعات و داده هایی است که وضعیت تولید و مصرف انرژی در کشور را با توجه ویژه به مصرف انرژی در بخش حمل و نقل و آلاینده های ناشی از آن، روشن سازد و همچنین ساختار ناوگان حمل و نقل کشور را تا حد ممکن نشان دهد. این کتاب شامل دوازده فصل است که به مقوله های سوخت های فسیلی، انرژی، ناوگان جاده ای اعم از سبک، سنگین، درون شهری و برون شهری، ناوگان غیرجاده ای، سوخت های جایگزین، تکنولوژی پیشرفته و ایمنی ناوگان جاده ای، سهم خانوارها از وسایل نقلیه جاده ای، اقتصاد حمل و نقل و انتشار آلاینده ها و گازهای گلخانه ای می پردازد. مراحل و روش های اجرایی عبارتند از: -شناسایی سازمان های مرتبط با حمل و نقل و انرژی -شناسایی منابع آماری مرتبط با حمل و نقل و انرژی -جمع آوری کلیه اطلاعات مرتبط با موضوعات مورد نظر فصول دوازده گانه مورد توافق کارفرما و مجری -صحه گذاری اطلاعات مرتبط -ارائه روش شناسی مدلسازی در حوزه حمل و نقل و انرژی -تولید اطلاعات غیر موجود با انجام مدلسازیمحاسبه روند شاخص های حمل ونقل و انرژی -تدوین کتاب اطلاعات حمل و نقل و انرژی کشور در سال 1385 -ایجاد پایگاه اطلاعاتی تحت وب برای کتاب اطلاعات حمل و نقل و انرژی کشور در سال 1385 نتایج به دست آمده از طرح عبارتند از: -تدوین کتاب اطلاعات حمل و نقل و انرژی کشور در سال 1385 -ایجاد پایگاه اطلاعاتی تحت وب برای کتاب اطلاعات حمل و نقل و انرژی کشور در سال 1385

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID