مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم پایه کاربردی
سال:1387 | تاریخ پایان: اسفند 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

139

دانلود:

563

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تدوین استاندارد راهنمای دز سنجی برای برنامه های رها سازی حشرات عقیم

شماره مسلسل

نویسنده

لادن-بافته چی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف از تدوین این استاندارد تعیین راهنما برای روش های کلی دزیمتری قابل استفاده جهت عقیم سازی حشرات زنده با پرتو ها است که به منظور استفاده در برنامه مدیریت آفات به کار می رود. اولین کاربرد حشرات عقیم پرتو دیده، در فناوری عقیم سازی حشرات است که تعداد زیادی از این حشرات برای جفتگیری در محیط رها می شوند و به این ترتیب جمعیت این گونه بخصوص کنترل می شود. کاربرد بعدی این حشرات عقیم به عنوان میزبان بی خطر برای پرورش حشرات انگل است. روش کار مشخص شده در این راهنما کمک می کند که از دریافت دز جذبی در حشرات فرآوری شده از منابع پرتوهای یونساز، گاما، الکترون و پرتو ایکس، در محدوده از قبل تعیین شده، اطمینان حاصل شود. اطلاعاتی درخصوص میزان دز مناسب جهت کاربرد ویژه حشرات عقیم و یا روش تعیین میزان دز مناسب، در دستور کار این راهنما نیست. تولید حشرات پرورش یافته کارگاهی در طرح های رهاسازی حشرات عقیم (به عنوان مثال فن حشرات عقیم یا (SIT برای سرکوبی و ریشه کنی جمعیت آفات به کار می روند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID