مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم پایه کاربردی
سال:1387 | تاریخ پایان: اسفند 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

146

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تعیین توزیع اندازه ذرات به وسیله روش های ته نشینی گرانشی مایع روش گرانشی پرتو X- بخش سوم

شماره مسلسل

نویسندگان

اقدس-بنایی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف از تدوین این استاندارد تعیین توزیع اندازه ذرات پودری که در یک مایع پخش شده، با استفاده از ته نشینی گرانشی است. در این روش سنجش غلظت جامدات ته نشین شده در یک سوسپانسیون مایع با پایش جذب افزایشی سیگنال یک باریکه پرتوهای X انجام می شود. این استاندارد برای پودرهایی که می توانند در مایعات پخش شوند یا پودرهایی که به صورت دوغاب درآمده باشند، کاربرد دارد. گستره متعارف اندازه ذره برای آنالیز، بین 0.5 mm تا حدود 100 mm است. این روش برای موادی که حاوی ذراتی با ترکیب شیمیایی یکسان می باشند و کدر بودن کافی دربرابر پرتو X را نیز ایجاد کنند، کاربرد دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID