مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم پایه کاربردی | سال:1386 | تاریخ پایان: اسفند 1386

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

116

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی امکان بکارگیری روش تحلیل مولفه های اصلی (PAC) برای تفکیک عوامل موثر بر تغییرکیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت رامهرمز

شماره مسلسل

نویسنده

کمال-خدایی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف از این طرح بررسی امکان استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی جهت تفکیک عوامل موثر بر تغییر کیفیت آب زیرزمینی با توجه به پیچیدگی موجود در آبخوان دشت رامهرمز، از جمله چند لایه بودن آبخوان، منابع تغذیه مختلف و تغییرات و تنوع گسترده در ترکیب شیمیایی نمونه های آب زیرزمینی بود. مراحل طی شده و روش های اجرایی عبارت اند از: - گردآوری آمار و اطلاعات، هیدرولوژی، هیدروژئولوژیکی و هیدروشیمی - تحلیل سیستم جریان آب زیرزمینی - بررسی روند تغییرات ژئوشیمیایی و انجام تحلیل های گرافیکی و آماری - تحلیل مولفه های اصلی برای تعیین عوامل تاثیرگذار بر کیفیت آب زیرزمینی

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID