مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان آذربایجان شرقی
سال:1387 | تاریخ پایان: اسفند 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

79

دانلود:

54

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

نظرسنجی از مراجعین دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی در سال 1387

شماره مسلسل

نویسنده

نجف-قراچورلو

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف از اجرای طرح سنجش میزان رضایتمندی مراجعین دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی در سال 1387 و تعیین نمره CSM هر یک از آنهاست. به دلیل وسعت زیاد جامعه آماری و مشخص نبودن پارامترهای اولیه مورد مطالعه جهت تعیین تعداد آن، از روش مشاهده مستقیم در دستگاه های مختلف استفاده شد و پس از آن از میان جامعه آماری نمونه های آماری هر یک از دستگاه ها به صورت سهمیه ای تعیین گردید. بدین منظور با استفاده از پرسشنامه تعداد 20000 نفر از مراجعین دستگاه های اجرایی در سطح استان مورد پرسش قرار گرفته و نتایج با استفاده از نرم افرار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شده و نمره رضایت هر یک از دستگاه های اجرایی تعیین شد. نتایج طرح در قالب آمار و ارقام تعداد مشخصات و نمرات پرسش شوندگان به هر یک از سوالات پرسشنامه، مقایسه دستگاه های اجرایی استان از لحاظ میزان رضایت مندی تهیه و به صورت گزارش کتبی و دیجیتالی تحویل کارفرما شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID