مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی شریف
سال:1366 | تاریخ پایان: تیر 1366

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

149

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

طراحی سه تیپ مختلف «عرشه پیش ساخته» و سیستم «مهاربندی اسکله» و آنالیز کلی سیستم

شماره مسلسل

نویسندگان

داوود-علمی غیاثی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 طرح و تهیه نقشه های اجرایی سه ترکیب یا نوع «عرشه پیش ساخته» به هم راه سیستم مهاربندی طولی و عرضی پایه های اسکله ای که برای نصب سریع در آب های ساحلی در نظر گرفته شده به انجام رسیده است. در مرحله اول طرح، محاسبه و تهیه نقشه های سه نوع عرشه پیش ساخته به انضمام سیستم مهاربندی طولی و عرضی پایه ها انجام گردیده و در مرحله دوم برای یک نوع انتخاب شده از سوی کارفرما، تهیه نقشه های اجرایی برای اسکله با عرض های 6 متر و 7 متر به اتمام رسیده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  علمی غیاثی، داوود. (تیر 1366). طراحی سه تیپ مختلف «عرشه پیش ساخته» و سیستم «مهاربندی اسکله» و آنالیز کلی سیستم. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/787816/fa

  Vancouver: کپی

  علمی غیاثی داوود. [Internet]. طراحی سه تیپ مختلف «عرشه پیش ساخته» و سیستم «مهاربندی اسکله» و آنالیز کلی سیستم. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ تیر 1366. Available from: https://sid.ir/paper/787816/fa

  IEEE: کپی

  داوود علمی غیاثی، “طراحی سه تیپ مختلف «عرشه پیش ساخته» و سیستم «مهاربندی اسکله» و آنالیز کلی سیستم،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، تیر 1366. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/787816/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری