مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی شریف | سال:1380 | تاریخ پایان: شهریور 1380

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

53

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تحقیق بر تولید سیلیکاژل اندیکاتوردار

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در صنعت برق مبدل های فشار قوی به عنوان یکی از مصرف کننده های سیلیکاژل جاذب الرطوبه مطرح هستند. سیلیکاژل اندیکاتوردار رطوبت هوای در تماس با محفظه روغن ترانسفورماتور را جذب کرده و باعث هدایت هوای کاملا خشک به دورن محفظه می گردد. در این پروژه با به کار بردن اصول علمی ضمن افزایش تولید به میزان قابل توجه، ویژگی هایی از جمله دانسیته، میزان جذب رطوبت و توزیع یکنواخت رنگ اندیکاتور در محصول به صورت چشمگیر بهبود یافت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID