مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم سلولی (رویان) | سال:1388 | تاریخ پایان: بهمن 1388

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

103

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

ارزیابی دقت تشخیصی سونوگرافی ترانس واژینال در بیماران نابارور با پولیپ اندومتریال

شماره مسلسل

نویسنده

مریم-نیک نژادی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف از این تحقیق ارزیابی دقت تشخیصی سونوگرافی ترانس واژینال در بیماران نابارور و مقایسه نتایج آن با هیستروسکوپی به عنوان gold standard بوده است. در مجموع 679 زن نابارور که هم سونوگرافی ترانس واژینال و هم هیستروسکوپی تشخیصی را انجام داده بودند، مورد بررسی قرارگرفتند. سونوگرافی ترانس واژینال در میانه فاز فولیکولار در روز 8ـ5 سیکل بیماران انجام شد. حساسیت و ویژگی و ارزش اخباری منفی و مثبت برای سونوگرافی ترانس واژینال محاسبه شد. هیستروسکوپی پولیپ اندومتریال را در 197 مورد از 679 مورد (24.5%) تشخیص داد و سونوگرافی ترانس واژینال در 174 مورد از 197 مورد (88.3%) تایید کننده یافته های هیستروسکوپی بود. حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری منفی و مثبت سونوگرافی ترانس واژینال در مقایسه با هیستروسکوپی در تعیین پولیپ اندومتریال به ترتیب 88.3%، 91.9%، 81.6% و 90.8% بوده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که سونوگرافی ترانس واژینال روشی مقرون به صرفه و غیرتهاجمی برای تشخیص لزیون های داخل رحمی مانند پولیپ است و وقتی همراه با نرمال سالین تزریقی استفاده شود می تواند یک جایگزین صحیح و مناسب برای هیستروسکوپی تشخیصی باشد. این روش در هزینه ها صرفه جویی نموده و جراح را قادر می سازد که در صورت نیاز با دقت بیشتری هیسترسکوپی اقدام نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID