مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم سلولی (رویان) | سال:1388 | تاریخ پایان: بهمن 1388

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

95

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی بلوغ و تکوین تخمک های نابالغ تخمدان های پیوندی موش پس از انجماد شیشه ای

شماره مسلسل

نویسنده

حسین-ایمانی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف از انجام این تحقیق بررسی بلوغ تخمک های به دست آمده از تخمدان های منجمد شده شیشه ای پس از پیوند اتولوگ این بافت بود. در این راستا تخمدان چپ موش های 2 هفته ای تحت بیهوشی عمومی از بدن آنها جدا شد. تخمدان ها به روش شیشه ای با استفاده از محیط های با پایه EG و DMSO بر روی کرایوتاپ منجمد شدند و به مدت 2 هفته در منبع نیتروژن در دمای -196oC نگهداری شدند. پس از 2 هفته تخمدان ها ذوب شده و بلافاصله به همان موش و در ناحیه عضله گلوتئوس پیوند زده شد. پس از 3 هفته تخمدان ها از ناحیه پیوندی خارج شده و به عنوان گروه vitـtrans در نظر گرفته شدند. تخمدان سمت راست نیز در همین زمان جدا شد و به عنوان گروه Opp در نظر گرفته شد. از تخمدان موش های 7 هفته ای نیز برای گروه کنترل (7wـ(fresh استفاده شد. در این مرحله تعدادی از تخمدان ها در هر گروه مراحل بافت شناسی را طی کردند و باقی برای بررسی توان تکوینی مورد کشت آزمایشگاهی قرار گرفتند. بدین منظور تخمدان های باقی مانده در تمامی گروه ها تشریح شد و پس از جمع آوری، تخمک های هر گروه به طور جداگانه تحت مراحل بلوغ آزمایشگاهی، لقاح آزمایشگاهی و کشت جنین قرار گرفتند. طبق نتایج به دست آمده امکان بقا و بازیابی فعالیت تخمدان بر طبق تکوین فولیکول ها، کشت و لقاح تخمک ها و کشت جنین ها تا مرحله هشت سلولی، پس از انجماد تخمدان به روش شیشه ای با کرایوتاپ و متعاقبا پیوند آن در عضله گلوتئوس وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID