مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم سلولی (رویان)
سال:1387 | تاریخ پایان: 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

148

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

مقایسه مورفولوژی, فراگمانتاسیون DNA، کمبود پروتامین اسپرم و میزان بیان HSPA2 قبل، سه و شش ماه بعد از واریکوسلکتومی

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 ناباروری یکی از مشکلاتی است که در 30-15 درصد از زوج ها وجود دارد. یکی از عوامل شایع ناباروری مردان بیماری واریکوسل است. دراین بیماری به علت افزایش درجه حرارت گنادها احتمالا" برخی از ژن ها بیان نمی شوند و در نهایت روند طبیعی اسپرماتوژنز دچار اختلال می گردد.HSPA2 یکی از ژن های مهم است که در طی مراحل اسپرماتوژنز بیان می شود و با بلوغ و عملکرد طبیعی اسپرم مرتبط می باشد. عدم بیان این ژن منجر به اختلال در هموستاز بدن وعدم تعادل بین سنتز و کاتابولیسم پروتئین ها می شود. از میان شاخص های دیگری که در توانایی باروری تاثیر گذار هستند می توان به پارامترهای اسپرمی (غلظت, تحرک و مورفولوژی), تراکم مناسب و کافی کروماتین اشاره نمود. در طول اسپرمیوژنز, هسته اسپرماتید با جایگزین شدن هیستون های هسته ای توسط پروتئین های انتقالی و سپس پروتامین ها تغییر شکل یافته و متراکم می شود و این تراکم هسته برای حفاظت ژنوم اسپرم مهم می باشد. مطالعات بیانگر آن است که در بیماران واریکوسلی پارامترهای اسپرمی (غلظت, تحرک و مورفولوژی) کاهش می یابد به علاوه مشخص گردیده که در این بیماران کمبود پروتامین و آسیب DNA نسبت به افراد طبیعی افزایش یافته است. برخی از مطالعات نشان داده است که افزایش سطح گونه های مختلف اکسیژن فعال و کاهش سطح آنتی اکسیدان ها در بیماری واریکوسل باعث آسیب به DNA اسپرم می شود. با وجود انجام مطالعات فراوان در ارتباط با سودمندی واریکوسلکتومی در جهت بهبود توانایی باروری هنوز به روشنی مشخص نشده است که آیا درمان آن به واقع برای بازگرداندن عملکرد طبیعی بیضه مفید است یا خیر؟ این مطالعه از نوع تجربی و هم گروهی (Cohort) است و جمعیت مورد مطالعه بیماران مبتلا به واریکوسل مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروی اصفهان می باشند. در این مطالعه وضعیت شاخص های مورفولوژی (با استفاده از رنگ آمیزی Quick Diff), میزان پروتامین (با استفاده از رنگ آمیزی کرومومایسین A3, درصد فرگمانتاسیون DNA (با استفاده از (Sperm chromatine dispertion (SCD) و میزان بیان HSPA2با استفاده از RT-PCR) در بیماران واریکوسل قبل از عمل و همچنین 3 و 6 ماه پس از عمل بررسی شده و داده ها مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. باتوجه به نکات ذکر شده فوق جهت روشن تر شدن این مطلب که آیا با انجام عمل واریکوسلکتومی می توان تغییری در مورفولوژی, فراگمانتاسیون DNA، کمبود پروتامین اسپرم و میزان بیان HSPA2 نسبت به قبل از عمل ایجاد کرد یا نه انجام این تحقیق پیشنهاد می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID