مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) | سال:1395 | تاریخ پایان: -

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

91

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی اثر رطوبت بر برخی خصوصیات فیزیکی دانه برنج (.Oryza sativa L) در شرایط انبارداری

شماره مسلسل

نویسنده

فرشته-مهدوی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 تقریبا بیش از نیمی از جمعیت دنیا از برنج به عنوان یکی از مهمترین غذاهای اصلی استفاده می کنند (IRRI, 1997). این غله مهم که در بیشتر نقاط دنیا از جمله ایران به عمل می آید و در مراحل انبارداری و گذر از فرایندهای مختلف تبدیل جهت حفظ کمی و کیفی احتیاج به مراقبت های ویژه ای دارد. مقدار رطوبت موجود در شلتوک یکی از عوامل مهمی است که باید در کلیه فرایندهای روی این محصول مد نظر باشد. شلتوک معمولا در زمان برداشت دارای رطوبت زیادی بوده (%25-%35 خشک) و این رطوبت بالا بایستی به سطح مطمئن %14 خشک کاهش یابد. بنابراین به منظور آماده سازی شرایط رطوبتی مناسب برای برنج بایستی بخشی از رطوبت محصول گرفته شود (زمردیان، 1380). در این تحقیق برخی خواص فیزیکی مهم دانه برنج و تاثیر رطوبت بر آنها بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که این خواص فیزیکی عبارتند از ابعاد (قطرهای بزرگ، متوسط، کوچک)، قطر هندسی، درجه کرویت و وزن.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID