مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی شریف | سال:1384 | تاریخ پایان: دی 1384

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

131

دانلود:

295

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

جایگزینی توربین اصلی قطار توربوترن

شماره مسلسل

نویسنده

جلال-نوری | مجید-سروش

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 پس از راه اندازی قطارهای توربوترن در سال 1382، با توجه به قدیمی بودن موتورهای موجود و موتورهای مورد استفاده در این قطار و به پایان رسیدن عمر مفید اکثر این موتورها به بررسی راه حل های مختلف برای این مشکل پرداخته شده که یکی از آنها جایگزینی موتورهای مختلف با موتورهای جدید که از لحاظ اقتصادی و وضعیت تامین قطعه و تعمیر نگهداری دارای شرایط مطلوب تری نسبت به موتورهای موجود هستند، است. در این طرح با بررسی فنی و اقتصادی توربین های همرده برای کاربرد فوق، موتور 137- 3TV جهت جایگزینی انتخاب و مسائل جایگزینی آن بررسی شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID