Start: 2/7/2023 2:42:13 AMEnd: 2/7/2023 2:42:13 AM >> 166

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی شریف
سال:1366 | تاریخ پایان: اسفند 1366

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

124

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

طراحی مخزن بتنی زیرزمینی برای سیالات مختلف

شماره مسلسل

نویسندگان

مهران-جوانمرد

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 برای نیل به سیاست های اعلام شده در صرفه جویی مصالح فلزی، طراحی مخازن بتنی برای ذخیره سازی و نگهداری فرآورده های نفتی پیشنهاد شده است. بر این اساس در این طرح باید طراحی ابعاد مخزن به گونه ای انجام شود که بتوان با کمترین مصالح ضمن تامین شرایط لازم از نظر ایستایی و مقاومت در برابر بارهای جانبی و ثقلی بیشترین ظرفیت را به وجود آورد.همچنین مساله نفوذپذیری بتن در مقابل سیالات مختلف از جمله مواردی است که در این طرح تحت بررسی و مطالعه قرار گرفته است. بعد از انتخاب ابعاد بهینه مخزن طراحی اولیه صورت پذیرفته است. مطالعاتی نیز درباره آب بندی کردن بتن در مقابل نفوذ سیالات مختلف انجام و روش های آب بندی آن شناسایی شده است. آن گاه نقشه های اجرایی طرح تهیه و نمونه آن ساخته شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID