مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم سلولی (رویان) | سال:1385 | تاریخ پایان: شهریور 1385

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

117

دانلود:

222

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی و اجرای تکنیک های انتقال هسته به اووسیت های موش

شماره مسلسل

نویسنده

حسین-ایمانی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 خارج کردن هسته تخمک های بالغ برای قرار دادن هسته اهدایی در تخمک بدون هسته از اهداف این طرح است. در این تحقیق موش های نژاد NMRI با PMSG 7.5 IU و HCG درمان شدند و تخمک های بالغ در محیط حاوی سیتوکالازین B، رنگ هوخست وسوکروز قرار داده و سپس هسته آنها با دستگاه میکرواینجکشن خارج گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که 83% تخمک های گروه کنترل (بدون رنگ) با موفقیت بی هسته شده در حالی که در گروه های هوخست و سوکروزی به ترتیب 63 و 56% بی هسته شدند. نتایج ما نشان دادکه بی هسته سازی تخمک های گروه کنترل نسبت به دو گروه دیگر بهتر بود، اما این روش تا روتین شدن باید بهینه گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID