مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم سلولی (رویان)
سال:1385 | تاریخ پایان: دی 1385

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

219

دانلود:

33

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تشخیص اختلالات تک ژنی جنین پیش از لانه گزینی

شماره مسلسل

نویسنده

حمید-گورابی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 تشخیص ژنتیکی جنین پیش از لانه گزینی با هدف کشف و جلوگیری از: 1. بیماری های اتوزومال ارثی مغلوب؛ 2. بیماری های اتوزومال غالب؛ 3. بیماری های وابسته به کروموزوم X مغلوب؛ 4. آبنرمالی های کروموزومی (ساختاری یا شمارشی)، به کار گرفته می شود. هرچند در اواخر دهه 1980 نخستین اقدامات در خصوص راه اندازی روش PGD با انجام PCR برای شناسایی یک توالی تکراری بر روی کروموزوم Y آغاز شد، از آنجا که اساس این روش تشخیصی بر عدم مشاهده آمپلی فیکاسیون دربارة جنین های دختر استوار بود، می توانست با خطا همراه باشد، لذا محققان با به کارگیری روش FLSH که به طور همزمان امکان وجود یا عدم هر دو کروموزوم X و Y را میسر می ساخت، این مشکل را برطرف ساختند. با این حال روشFLSH را در حال حاضر نمی توان جز در مورد بیماری های مغلوب وابسته به X و آب نر مالی های کروموزومی به کار گرفت و می بایست برای نقایص تک ژنی که مشکل بخش عمده ای از نیازمندان به PGDرا شامل می شود، همچنان از روش های ملکولی بهره جست. بازده آمپلی فیکاسیون (تولید نسخه های اضافی از یک توالیDNA ) در سطح تک سلولی عموما کمتر از PCR نمونه های با تعداد سلول بیشتر است. مشکلاتی از قبیل مفقود شدن سلول در خلال انتقال به میکروتیوب، عدم وجود هسته، دژنره شدن سلول در خلال انتقال، بازده آمپلی فیکاسیون پایین تر در سلول های بیوپسی شده از یک جنین متوقف شده یا فراگمنته در مقایسه با سلول های بیوپسی شده از جنین های با مورفولوژی خوب، لیز شدن سلول در خلال بیوپسی که ممکن است به صدمه یا از دست رفتن DNA منجر شود، خطر آلودگی با توالی های DNA خارجی به سبب داشتن فقط یک الگوی اولیه از یک ژنوم، مشکل Allele drop out(ADO) به دلیل تکثیر DNA فقط یکی ار دو آلل در یک سلول هتروزیگوت، از جمله مواردی هستند که در خلال راه اندازی این روش می بایست به آنها پرداخته شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID