مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم سلولی (رویان)
سال:1387 | تاریخ پایان: تابستان 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,537

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

مقایسه شیاف پروژسترون واژینال ساخت شرکت ابوریحان، با شیاف سیکلوژست در حمایت از فاز لوتئال در بیماران تحت درمان سیکل های IUI مراجعه کننده به پژوهشکده رویان

شماره مسلسل

نویسندگان

مهناز-اشرفی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 پروژسترون یک هورمون با تاثیر غیر قابل انکار در تخمک گذاری، لانه گزینی و حمایت فازلوتئال است که نقشی اساسی در پیشبرد حاملگی دارد. در مامایی، بیشترین کاربرد پروژسترون، درمان موارد تهدید به سقط، پیشگیری از سقط مکرر، حمایت فاز لوتئال در برنامه های کمک باروری (ART) و در موارد تهدید به زایمان زودرس می باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه دو شیاف پروژسترون ساخت شرکت ابوریحان و سیکلوژست در حمایت فاز لوتئال در بیماران نابارور تحت درمان تلقیح داخل رحمی اسپرم (IUI) در پژوهشکده رویان بود. دراین کارآزمایی بالینی، 200 خانم کاندید COH/IUI در پژوهشکده رویان که برای اولین یا دومین بار تحت درمان IUI قرار می گرفتند، به روش دوسوکور (ازنظر بیمار و آنالیز کننده)، در فاصله سال های 86-1385 بررسی شدند. بیماران تحت درمان HMG (ساخت شرکت داروپخش، ایران) و کلومیفن سیترات جهت تحریک تخمک گذاری قرار گرفتند. پس از انجام IUI، به گونه تصادفی ساده به دو گروه تقسیم شده و جهت حمایت فاز لوتئال با شیاف پروژسترون ساخت شرکت ابوریحان یا سیکلوژست درمان شدند. در صورت مثبت بودن حاملگی (تست b HCG مثبت)، این درمان تا 12 هفته ادامه یافت. میزان حاملگی و سقط، به عنوانoutcome در نظر گرفته شد. نتایج به شکل Mean±SD یا درصد نشان داده شده اند. P<0.05 به عنوان سطح معناداری در نظر گرفته شد. متوسط سن بیماران موردمطالعه 27.45±4.25 سال و متوسط مدت نازایی 5.53±3.41 سال بود. در این مطالعه به طور تصادفی، برای 91 بیمار شیاف ابوریحان و برای 109 بیمار شیاف سیکلوژست تجویز شد. از نظر سن، مدت نازایی، مدت زمان خونریزی قاعدگی، فواصل بین دو سیکل قاعدگی، تعداد آمپول HMG مصرفی، تعداد فولیکول ها در زمان تزریق HCG، نوع نازایی و علت نازایی، سابقه جراحی قبلی، سابقه قبلی درمان نازایی و تعداد بیمارانی که برای بار اول IUI می شوند، اختلاف معناداری بین دوگروه وجود نداشت. حاملگی شیمیایی در 13بیمار گروه ابوریحان (14.3%) و11 بیمار گروه سیکلوژست (10.1%)، دیده شد. حاملگی بالینی (وجود ساک حاملگی در داخل رحم)، در 13 بیمار باردار در گروه ابوریحان (14.3%) و 10 بیمار باردار در گروه سیکلوژست (9.2%) دیده شد. یک بیمار باردارگروه سیکلوژست، حاملگی خارج رحمی داشت. هیچ یک از بیماران باردار، در گروه سیکلوژست سقط نداشتند در حالی که 2 بیمار گروه ابوریحان دچار سقط شدند. بین دو گروه از نظر نتایج بارداری اختلاف معنی داری وجود نداشت. در هیچ گروه، عارضه دارویی گزارش نشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID